+381 64 12 22 132 info@ntcuzice.rs

NTC radionice za decu

Učenje kroz igru

NTC radionice za decu u Užicu

Fokus i koncentracija

NTC poligoni

Fina motorika

Timski duh i empatija

Danas kao roditelji imamo mnoge teme i “probleme”  koje naši roditelji nisu imali – deca previše vremena provode na internetu i društvenim mrežama, ne žele da se odvoje od telefona, imaju slabu koncentraciju, ne drži ih mesto, imaju manjak pažnje i fokusa, nemaju strpljenja, sve bi sada i odmah, sve je više disleksije i disgrafije, i lista je svaki dan sve duža…
Vreme u kom živimo ne možemo da menjamo, ali možemo da izaberemo kako ćemo da odgovorimo na promene koje se dešavaju u našem vremenu.
• kako da kao roditelj na najbolji način podržimo razvoj mozga svog deteta u ranom periodu kako bi kroz život moglo da ide mudrije i lakše
• kako da motivišemo dete i da ga naučimo da uči na lak i zabavan način
• kako da detetu pomognemo da razvije i zadrži pažnju i koncentraciju
• kako da dete razvije empatiju i timski duh
• kako da nađemo balans između doba savremenih tehnologija u kome živimo i dobrih starih metoda igre, zabave i učenja kroz istu.
Ako se pronalazite u nekom od prethodnih redova, onda su  NTC radionice za decu mesto gde će vaše dete moći da se spremi za učenje, školu i život uopšte!

RAZVOJ NAŠE DECE JE NAŠA ODGOVORNOST!

Razvoj mozga u najmlađem uzrastu direktno utiče na kvalitet života pojedinca jednog dana, odnosno na to kako će naša deca sutra da idu  kroz život, kakve odluke će da donose, njihovu mogućnost da sagledaju širu sliku, da razumeju  veze i odnose između elelmenata, da se snalaze, osmišljaju strategije i budu fokusirani.

ŠTA JE NTC SISTEM UČENJA?

 

Primarna uloga NTC programa je upotreba novih otkrića iz područja neuronauke u učionicama i u svakodnevnom životu. Program NTC učenja je sastavljen iz različitih aktivnosti i igara za decu, koje se temelje na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje, kako mnoga istraživanja pokazuju, imaju pozitivan efekat na razvoj mozga u periodu kada je to najvažnije, u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, od rođenja, pa do približno desete godine starosti.

Program NTC se već devetu godinu sprovodi u nekolicini evropskih država, a počeo je da se širi i van granica Evrope.  NTC program se sprovodi u 17 država Evrope, a akreditovan je od strane Ministarstva obrazovanja u 7 država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina). U drugim državama, sprovodi se u saradnji sa obrazovnim institucijama (Italija, Grčka, Švedska, Island, Mađarska, Rumnija, Bugarska, Švajcarska, Slovačka i Poljska).

Autor programa je Ranko Rajović – autor NTC programa

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). 

U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu.

Koautor programa je Uroš Petrović, književnik, autor 12 knjiga iz područja književnosti za decu i mlade za koje je dobio isto toliko nagrada. Dugogodišnji je predsednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International. Gostujući je predavač na više fakulteta i drugih obrazovnih ustanova u Srbiji i drugim zemljama.

CILJ NTC RADIONICA JE DA:

NTC radionice pomažu da se dečiji mozak razvija na pravi način u ranom uzrastu, već od 3. godine,  kako bi se sprečili problemi u budućnosti; kako bi deca razvila duboku pažnju i koncentraciju, imala strpljenje, razvila bolje veštinu govora, pokret i motoriku, naučila kako da ne uče napamet, nego da povezuju znanje i informacije, što je važno za njihovu budućnost, jer od toga zavisi kako će sutra u životu  da postavljaju piroritete, donose odluke, rešavaju izazove i  kakav će uopšte biti kvalitet njihovog života.

Na NTC radionicama

• Deca maksimalno razvijaju svoje intelektualne sposobnosti i kreativnost

• Razvijaju brzinu razmišljanja, povezivanja i zaključivanja

• Sprečava se nedostatak i poremećaj pažnje i koncentarcije u školskom periodu

• Razvijamo empatiju i timski duh

• Pravovremeno uočavamo darovitu decu i podstičemo razvoj njihovih veština na najbolji način utičemo na intelektualni razvoj dece u najranijem uzrastu, upravo kroz igru

 

JOŠ O RADIONICAMA U UŽICU

Gde? Radionice će se održavati u Prvoj osnovnoj školi kralja Petra II

Kome? Radionice su namenjene deci uzrasta od 3 do 11 godina

Kada? Radionice krećuu sedmici od 25. Septembra. Ceo ciklus traje od Septembra 2023. do Juna 2024.

Cena? 3000,00 din/4 radionice

Dinamika? Radionice se održavaju jednom sedmično.

Organizator? NTC centar Užice uz koordinaciju LIve Rich Fondacije

Predavači? Predavači, tj.stručni saradnici NTC centra su Nikola Mićević, Bogdan Marjanović, Gordana Niković i Katarina Jovanetić,  odabrani od strane NTC centra Novi Sad na osnovu obuke koju su prošli, izvanredno urađenih domaćih zadataka, i dosadašnjeg uspešnog rada sa decom kroz  NTC program prethodnih godina.
Predavači, tj. stručni saradnici imaju konstatnu podršku NTC centra koji prati njihov rad, radi kosultacije i usavršavanje.

Iskoristi ovu fenomenalnu priliku i na najbolji mogući način podrži razvoj svog deteta!

Učenje kroz igru

NTC radionice za decu u Užicu