+381 64 12 22 132 info@ntcuzice.rs

Besplatne NTC radionice za darovitu decu

Besplatne NTC radionice za darovitu decu

Posle predivnog i uspešno održanog NTC vikenda koji je  organizovala Fondacija LiveRich, nastavili smo sa zajedničkim aktivnostima na korist i zadovoljstvo dece grada Užica.
Tokom maja i juna održan je ciklus besplatnih NTC radionica za darovitu decu, za učenike IV razreda. Radionice su održane u prostorijama Prve osnovne škole i na radionicama su učestvovala deca iz svih užičkih osnovnih škola.
Radionice su volonterski održali predavači koji su odabrani od strane NTC-a, i to na osnovu kvaliteta domaćih zadataka koje su uradili tokom NTC seminara za predavače i vaspitače u okviru NTC vikenda.
Deca koja učestvuju u radionicama su odabrana od strane učitelja i stručnih službi škola.
Radionice su osmišljene na dinamičan i zanimljiv način, kao kombinacija intelektualnog rada i motoričkih aktivnosti. Radionice imaju za cilj razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja.

Kroz NTC sistem učenja, i same radionice za darovitu decu, na raspolaganju su jednostavne, učinkovite i nadasve korisne grafomotoričke vežbe koje stimulativno deluju na fizički i mentalni razvoj deteta.
Većina dece spontano prepoznaje apstraktne simbole, ali s vremenom gube interes, jer roditelji ne znaju kako da ih povedu na viši nivo koji je izuzetno stimulativan za razvoj misaonih procesa. Upravo NTC alati nude jednostavan prelaz na složenije forme apstraktnih klasifikacija i serijacija, što je osnova razvoja matematičke/logičke inteligencije.

 

Ciljevi radionica:

 

 

  • Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu
  • Sprečavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu
  • Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
  • Pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanja razvoja njihove darovitosti

I sve sa ciljem da je razvoj funkcionalnog razmišljanja imperativ u hvatanja u korak s obrazovnim sistemom razvijenijih država.

Skills

Posted on

April 4, 2019

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *